วัยรุ่นยากจนถูกจับและถูกเหยียดหยามโดยตำรวจในทางที่ผิด