วัยรุ่นไม่ควรไว้ใจพ่อของแฟนหนุ่ม มิฉะนั้นพวกเขาจะเสียใจ